2138com太阳集团-首页

欢迎光临全国社保基金理事会

当前位置:首页>2138acom太阳集团

发布时间 :2016-11-29

基本养老保险基金托管机构评审结果公告

 

根据《基本养老保险基金投资管理办法》(国发〔201548号)和2138com太阳集团理事会相关评审规定,本着公平、公正、公开的原则,经过严格的评审程序,选出4家基本养老保险基金托管机构。

具体名单如下(排名不分先后):

中国工商银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

交通银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

 

特此公告。

 

 

                                           2138com太阳集团理事会

                                          20161129


地址:2 2138com太阳集团理事会 版权所有

2138com太阳集团-首页